Home » สรุป

สรุป

 • วิเคราะห์ง่ายๆเลยครับ
  ชาติอาเซียนกำลังพัฒนา
  อาชีพวิศวกรเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
  แล้วต้องมีบริษัทข้ามชาติมาตั้งสำนักงาน พวกนักบัญชีมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินเรื่องการเงิน
  เมื่อพระชาชนมีรายได้มากขึ้นจากการมีงานทำมากขึ้น รายได้มากขึ้น
  พวกเขาต้องสร้างความต้องการพื้นฐาน
  นั้นคือที่อยู่อาศัย พวกสถาปนิกต้องรับงานหนักเพื่อรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโต
  เมื่อผู้คนมีบ้านอยู่ มีงานทำที่ดี พวกเขาจะต้องได้รับหลักประกันสุขภาพที่ดี
  พวกสายการแพทย์จะต้องการที่สูงมาก พวกพยาบาลจะรับบทหนักก่อน ต่อมาก็เป็นพวกแพทย์ที่แต่ระดับชาติจะต้องยกระดับมาตรฐานการรักษานั้นหมาย ถึงการมีแพทย์ดูแลรักษาที่เพียงพอ
  จริงๆต้องพูดถึงทนายและนักกฎหมายด้วยเพราะพวกเราต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นอาชีพที่กล่าวมาจะมีบทบาทในช่วงแรกครับเพราะเป็นอาชีพที่สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่
  แต่ถ้าเขาอยู่ตัวแล้วอาชีพอื่นถึงจะเริ่มเข้ามา
  ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่สำคัญ แต่อาชีพอื่นนอกเหนือที่กล่าวมาจะมาเมื่อประชาชนมีเงินมากพอที่จะใช้ จ่ายอย่างอื่นนอกจากความต้องการพื้นฐาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s